Autorská práva

Podle ustanovení § 12 Autorského zákona platí, že autorské dílo lze užít jen se svolením autora (popř. jiného nositele majetkového autorského práva), které autor uděluje smlouvou. Výjimky, kdy lze dílo užít bez smlouvy, jsou výslovně uvedeny v Autorském zákoně jako např. užití pro osobní potřebu, citace (viz ustanovení § 29 a násl. Autorského zákona).

Copyright © 2019 Enova retail s.r.o. © Copyright © 2019 Modernioptika.cz, Copyright © fotobanka 123RF, Copyright © fotobanka Shutterstock

Publikování nebo další šíření obsahu portálu Modernioptika.cz je bez písemného souhlasu společnosti Enova retail s.r.o. zakázáno. Reklamu na portálu Modernioptika.cz provozuje společnost Enova retail s.r.o.