Tvrdé kontaktní čočky – co jsou a pro koho jsou určeny

6130

První kontaktní čočky byly vytvořeny z materiálu polymethylmethakrylát zkráceně PMMA. Tento materiál se používal k výrobě kontaktních čoček až do konce 70. let, kdy bylo zjištěno, že tvrdé kontaktní čočky mohou propouštět kyslík. A tehdy se začaly vyrábět tvrdé kontaktní čočky z materiálu RGP (z anglického ridig gas permeable) neboli tvrdé plynopropustné čočky.

RGP kontaktní čočky jsou tedy vyrobeny z tvrdého a plynopropustného plastového materiálu. Dále se tedy, v tomto článku, budeme věnovat právě kontaktním čočkám z tohoto materiálu.

Jaké jsou výhody tvrdých kontaktních čoček

  1. Lepší vidění – tvrdá kontaktní čočka drží svůj tvar i při mrkání a může tedy poskytovat lepší vidění než čočka měkká.
  2. Vyšší trvanlivost – tvrdou kontaktní čočku nelze tak snadno roztrhnout jako čočku měkkou. Může být samozřejmě poškozena zlomením, ale k tomu je zapotřebí velkého tlaku.
  3. Uchovává méně reziduí – vzhledem k tomu, že tvrdé kontaktní čočky neobsahují vodu, nemohou se v nich usazovat proteiny a lipidy pocházející z Vašich slz.

Přestože jsou tvrdé kontaktní čočky daleko méně populární než kontaktní čočky měkké, mohou být dobrým řešením pro specifické oční vady jako astigmatismus, presbyopie, keratokonus, nepravidelnosti rohovky.

Jaké jsou nevýhody tvrdých kontaktních čoček

  1. Suché oči – při aplikaci tvrdých kontaktních čoček může docházet, při jejich celodenním nošení, k pocitům suchých očí.
  2. Horší adaptace – při aplikaci tvrdých kontaktních čoček může být delší doba přivyknutí na tyto čočky, na rozdíl od měkkých kontaktních čoček, kde je návyk poměrně rychlejší.
  3. Vyšší riziko uvolnění – tvrdé kontaktní čočky jsou v menších průměrech než čočky měkké a s tím je spojeno vyšší riziko uvolnění a ztráty při intenzivních činnostech jako je sport, práce atd.
  4. Vyšší riziko odření rohovky – vzhledem k tomu, že se tvrdá kontaktní čočka při mrkání pohybuje může docházet k odření rohovky vlivem prachových částic a jiných mikroskopických nečistot, které se mezi rohovkou a kontaktní čočkou usazují.
  5. Více péče – vzhledem k tomu, že tvrdé RGP kontaktní čočky jsou většinou používány velmi dlouho (rok a více), je nutné o ně výrazně lépe pečovat než o čočky jednorázové, 14 denní či měsíční.

 

autor článku: Pavel Macenauer