Kouření a jeho vliv na oči

3424
vliv kouření na zdraví očí

Kouření je největší příčinou předčasných úmrtí, postihuje téměř všechny orgány v našem těle a oči nejsou bohužel žádnou výjimkou. Rakovina, srdeční onemocnění jsou zdravotní rizika, o kterých už dnes ví každý, často o nich čteme a hodně se o nich mluví. Existují však méně známé, nikoliv však méně závažné onemocnění, jejichž příčinou je kouření také. My se podíváme na ty, které se přímo týkají zraku.

Kouření a šedý zákal

šedý zákal neboli zakalení oční čočky je hlavní příčinou slepoty ve světě. Ano, šedým zákalem trpí také nekuřáci, ale u kuřáku je riziko tohoto onemocnění výrazně vyšší. Je prokázáno, že kuřáci mají až 2 x větší pravděpodobnost vzniku šedého zákalu než nekuřáci a s vyšším počtem vykouřených cigaret toto riziko dále roste.

Kouření a makulární degenerace (VPMD)

věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je onemocnění, při němž vznikají slepá místa v centrální části sítnice. Tato část sítnice je důležitá pro ostré centrální vidění, a tedy pro většinu důležitých lidských činností jako čtení, práce, řízení auta.

Studie ukazují, že riziko vzniku VMPD je u kuřáků až 3 x vyšší než u nekuřáků. Ve věkové kategorii nad 80 let je toto riziko vyšší dokonce 5 x !

Existuje ale i něco pozitivního v tomto ohledu a sice fakt, že pokud s kouřením skončíte v jakémkoliv, dokonce i pozdějším, věku, riziko vzniku VPMD tím můžete výrazně snížit.

Kouření a diabetická retinopatie

diabetická retinopatie je poškození cévního sytému sítnice, které způsobuje rozmazané vidění a opět může skončit až ztrátou zraku. Příčinou tohoto onemocnění je diabetes 1. a 2.typu. Kouření však toto riziku ještě zdvojnásobuje.

Uveitida

je zánětlivé onemocnění tzv. živnatky (Uvea) – duhovky, řasnatého tělíska a cévnatky. Důsledkem může být zarudlé oko, bolest oka, rozmazané vidění.

Výskyt tohoto onemocnění je u kuřáků prokazatelně vyšší, jedna ze studií dokonce uvádí až 2 x vyšší riziko.

Kouření a suché oči

Syndrom suchého oka je onemocněním, při kterém jsou slzy produkovány v nedostatečném množství nebo kvalitě a nedostatečně tak hydratují a chrání povrch oka. Lidé trpící tímto onemocněním mají pocity dráždění v oku, přítomnosti cizího tělesa, písku či prachu.

U kuřáků je tento problém ještě navíc podpořen dráždivým kouřem, a to i kouřem v místě pobytu. Ohroženou skupinou jsou tedy i pasivní kuřáci a zejména pak nositelé kontaktních čoček. Je prokázáno, že výskyt syndromu suchého oka je u kuřáků až 2 x vyšší.

Onemocnění dětských očí – kouření v těhotenství

Na první pohled to vypadá velmi zvláštně, vždyť přece děti nejsou kuřáky, nicméně tento problém má svůj původ u matky dítěte, a to již v době těhotenství.

Mezi hlavní důsledky kouření v těhotenství patří šilhání dětí-strabismus. Dalším významným rizikem je možnost předčasného porodu, tedy porodu nedostatečně vyvinutého plodu. Děti narozené předčasně mají vyšší riziko očních problémů v pozdějším věku.

Jste rozhodnuti přestat?

pokud ano, pak je to nejlepší zdravotní rozhodnutí vašeho života. Zlepšíte tím své zdraví celkově, tedy nejenom zdraví svých očí. Snížíte významným způsobem riziko vzniku onemocnění očí, o kterých je tento článek a v neposlední řadě se budete cítit mnohem lépe. Co říkáte, to už stojí zato, ne?

autor článku: Pavel Macenauer | foto: Shutterstock | zdroje: allaboutvision.com, aao.org