Koronavirus a vaše oči

3183

Jak se starat o svůj zrak v době pandemie koronaviru.

Na co se připravit a čeho se vyvarovat.

Odborníci jsou toho názoru, že ochrana í je stejně důležitá jako ochrana dýchacích cest a ostatních sliznic. Proto je během pandemie koronaviru (COVID-19) důležité účinně chránit také vaše oči.

Koronavirus se může šířit i očima

Koronavirus způsobuje mírné až těžké respirační onemocnění. Příznaky, jako je horečka, kašel a dušnost, se mohou projevit od 2 do 14 dní po nakažení dotyčné osoby. U lidí se závažným průběhem onemocnění se může rozvinout zápal plic a tyto komplikace mohou mít za následek i smrt.

Jak omezit riziko nákazy koronavirem prostřednictvím očí:

 • Když nemocný člověk kašle nebo mluví, mohou být částice viru z úst nebo nosu přenášeny kapičkami do obličeje jiné osoby. Nejpravděpodobněji budete tyto kapičky vdechovat ústy nebo nosem, ale mohou se dostat také do očí.

 • Lidé, kteří mají koronavirus, mohou také šířit nemoc skrze své slzy. Dotykem slz nebo povrchu, kde slzy dopadly, může být další branou této zákeřné infekce.

 • Můžete se nakazit také tím, že se dotknete něčeho, co obsahuje virus – například stůl nebo klika – a poté se dotknete svých očí.

Jak pomoci sobě a ostatním:

Je důležité si uvědomit, že ačkoli existuje mnoho obav z koronaviru, preventivní opatření, zodpovědnost a zdravý rozum, mohou výrazně snížit riziko této infekce. Proto si důkladně a často myjte ruce, dodržujte správnou hygienu kontaktních čoček a nedotýkejte se svého nosu, úst a zejména očí.

1. Očekávejte změny při očním vyšetření

Chápeme, že máte v tomto období velké obavy z vyšetření zraku u lékaře či měření dioptrií u svého očního optika. Oftalmologové sedí denně tváří v tvář s mnoha pacienty. Během některých úkonů, může být dokonce hlava lékaře v bezprostřední blízkosti vašeho obličeje, nemusíte mít žádné obavy pokud budou zachovány veškerá hygienická doporučení, jako rouška, dezinfekce rukou, dezinfekce přístrojů atd.

Co Vás při vyšetření zraku pravděpodobně čeká:

 • Můžete být požádáni aby jste místo v čekárně čekali venku mimo prostory čekárny, případně zcela venku. Důvod je prostý, ochrana vás, dalších pacientů a zejména personálu ordinace před rizikem nákazy.

 • Může se stát, že bude vaše vyšetření či měření, z důvodu přílišného rizika, odloženo zcela. Tento postup je individuální a může se lišit případ od případu.

 • Váš oftalmolog může používat ochranný plastový štít. Nelekejte se, opět jde o opatření k maximální možné eliminaci rizika nakažení.

 • Váš oční lékař či optometrista s vámi v průběhu měření nebude mluvit a vše vám vysvětlí až po dokončení vyšetření.

Doporučujeme tato bezpečnostní opatření:

 • Pokud máte kašel nebo horečku, je nezbytné informovat svého oftalmologa či optometristu a plánované vyšetření odložit.

 • Pokud nemáte žádné příznaky, je nutné se na vyšetření dostavit s respirační rouškou. Bez ní nebudete vpuštěni do prostor ordinace, či oční optiky, vůbec.

 • Na plánované vyšetření se dostavte až na přesně stanovenou dobu. Snažte se tak minimalizovat svůj pobyt v čekárně či jiných společných prostorách, na minimum.

 • Pokud během zkoušky cítíte nutkání ke kašli nebo kýchnutí, okamžitě se odkloňte od vyšetřujícího a použijte jednorázový kapesník, který máte s sebou. Ten následně ihned vyhoďte a důkladně si opláchněte ruce mýdlem či jinou dezinfekcí.

2. Nosíte kontaktní čočky? Zaměřte se víc na brýle

Nositelé kontaktních čoček se dotýkají svých očí více než průměrný člověk. Zvažte proto častější nošení brýlí, případně nahraďte kontaktní čočky brýlemi alespoň po dobu epidemie, zvláště pokud máte sklon se často dotýkat svých očí.

 

kontaktní čočky aplikace

Pokud se přece jenom rozhodnete dále nosit kontaktní čočky, používejte v této době raději kontaktní čočky jednodenní, které si ráno aplikujete a večer vyhodíte. 

3. Brýle jsou dalším štítem v obraně proti infekci

Korekční brýlové čočky nebo sluneční brýle mohou chránit vaše oči před infikovanými respiračními kapičkami. Ani běžné brýle však neposkytují 100% ochranu. Virus může stále zasáhnout vaše oči ze stran. Pokud pečujete o nemocného pacienta nebo potenciálně exponovanou osobu, doporučujeme používat speciální ochranné brýle, které zamezí riziku infekce i ze stran.

4. Zásobte se, pokud možno, potřebnými očními léky

V době karantény a výjimečné situace, jakou pandemie koronaviru bezesporu je, mohou nastat problémy v zásobování lékáren a lékařů. Pokud máte možnost, pořiďte si 3 měsíční zásobu potřebných medikamentů, například kapek proti Glaukomu, či zvlhčujících kapek (umělé slzy).

5. Vyvarujte se tření očí. (velmi důležité)

Všichni to děláme. I když víme jak je obtížné měnit zvyky, pokuste se na to soustředit, významně tak snížíte riziko infekce. Pokud přesto cítíte nutkání ke tření očí nebo úpravu brýlí, použijte místo prstů jednorázový kapesník. Větší nutkání může být způsobeno suchým okem, proto zvažte pravidelné používání hydratačních očních kapek. Pokud však z jakéhokoliv důvodu musíte na oko sáhnout, důkladně si před tím desinfikujte své ruce.

 A nezapomeňte …

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZCR) nabízí na svém webu, speciálně vytvořeném pro koronavirus https://koronavirus.mzcr.cz/, odpovědi na všechny důležité otázky.

Mukamal Reena, March 10, 2020, Coronavirus Eye Safety, American Academy of Ophtalmology