Astigmatismus

6047

Astigmatismus – tzv.cylindrická oční vada

Astigmatismus je typem refrakční vady oka, při které dochází k rozmazanému vidění na všechny vzdálenosti, tedy jak do blízka, tak do dálky. Tato refrakční vada je způsobena nepravidelným zakřivením rohovky ve vzácnějších případech může být způsobena zakřivením nitrooční čočky. Je to běžná refrakční vada. která se vyskytuje obvykle ve spojení s krátkozrakostí – myopií, nebo dalekozrakostí – hypermetropií.

Příčiny astigmatismu

Astigmatismus je většinou způsobem nepravidelně zakřivenou rohovkou. Rohovka, která je v normálním stavu zakřivená jako fotbalový míč, je při astigmatismu zakřivená spíše jako míč ragbyový. Normálně zakřivená rohovka nasměruje paprsky do jednoho místa na sítnici oka a dochází tak k normálnímu vidění. Pokud je však rohovka zakřivená nepravidelně, nedokáže nasměrovat paprsky do jednoho místa a výsledkem je rozmazané vidění. Ve výjimečných případech může být astigmatismus způsoben také nepravidelným zakřivením nitrooční čočky, pak se jedná o astigmatismus lentikulární.

jak vzniká astigmatismus

Příznaky astigmatismu

Astigmatismus obvykle způsobuje rozmazané vidění na všechny vzdálenosti. Mezi klasické příznaky patří:

  • rozmazané vidění
  • mhouření očí
  • zvýšená námaha očí
  • případně bolesti hlavy

Řešení astigmatismu

Lze jej korigovat dioptrickými brýlemi, kontaktními čočkami, nebo laserovou refrakční operací. V případě brýlí a kontaktních čoček je korigován tzv. torickými čočkami. V minulosti se pro tento případ používaly tvrdé kontaktní čočky nebo tzv. RGP kontaktní čočky. V současné době se již běžně pro korekci astigmatismu používají měkké kontaktní čočky.

Astigmatismus se měří v dioptriích. Dokonalé oko bez astigmatismu má 0 dioptrií. Většina lidí má pak mezi 0,5 a 0,75 dioptrie. Lidé s hodnotami 1,5 astigmatické dioptrie a více, obvykle již potřebují tuto hodnotu korigovat brýlemi nebo kontaktními čočkami.

Předpis na korekci této oční vady obsahuje kromě standardní dioptrické hodnoty také hodnotu cylindru a jeho osu.

Astigmatismus by měl být diagnostikován a korigován co nejdříve. Jeho hodnoty se mohou s časem měnit, je tudíž nutné navštěvovat pravidelně očního lékaře či optometristu.

 

autor článku: Pavel Macenauer